Gelias
 • Garantii
 • Garantii

O alternativa eficienta la scrisorile de garantie bancara

In baza unei asigurari de garantie, asiguratorul se angajeaza sa onoreze angajamentele pe care clientul sau, companie furnizoare de bunuri sau prestatoare de servicii, si le-a luat catre un beneficiar.

Acest produs de asigurare reprezinta o alternativa eficienta la scrisorile de garantie bancara. Emiterea politei se face pe baza contractului de lucrari sau de prestari servicii.

Asigurarea de Garantii Contractuale reprezinta o solutie financiara eficienta care vine in sprjinul companiilor participante la diverse licitatii publice, datorita lichiditatilor neblocate.

Acest produs se adreseaza:

 • Societati de constructii;
 • Societati de proiectare;
 • Societati de consultanta;
 • Companii ce ofera servicii de publicitate;
 • Furnizori de echipamente, utilaje etc.

Conditii de emitere a garantiilor

 • Bonitatea financiara a societatii garantate (asiguratul);
 • Capacitatea societatii de buna executie a contractului pentru care se solicita garantia.

Riscuri acoperite

 • neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor contractuale ce ii revin asiguratului in relatia cu tertii / beneficiarii (persoana juridica cu care asiguratul a incheiat un contract), respectiv pagubele provocate beneficiarilor din culpa asiguratului, pe care acesta nu le poate acoperi la data solicitarii de plata transmisa de catre beneficiari.

Documente necesare analizei in vederea subscrierii

 • Cererea chestionar;
 • Prezentarea companiei;
 • Lista lucrarilor finalizate si in curs de derulare care sa se evidentieze experienta in domeniu;
 • Documetele contabile: bilanturile pe ultimii 2-3 ani, balanta pe ultima luna si/sau pe luna decembrie a anului anterior;
 • Caietul de sarcini / Fisa de date – pentru garantie pentru participare la licitatie;
 • Contractul de lucrari / prestari servicii – pentru garantie de retur avans, buna executie sau de mentenanta;
 • Grafic de executie a lucrarilor.

Garantii colaterale la dispozitia asiguratorului:

 • Bilet la ordin avalizat;
 • Fila CEC, etc.